Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky
Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ544AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů rozpisu objemu výroby na jednotlivé výrobní úseky.

2. Obsah dokumentu

Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky je rozpisem plánu výroby na výrobní úseky a pracoviště na úrovni dílenského řízení výroby.