Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plánovaná a realizovaná výroba v kusech
Plánovaná a realizovaná výroba v kusech
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ542AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plánovaná a realizovaná výroba v kusech - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby a oproti tomu realizovanou výrobu v měsíčním a kratším časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (výrobky, technologie, zákazníci, útvary apod.).

2. Obsah dokumentu

Plánovaná a realizovaná výroba v kusech je porovnání aktuálního stavu výroby oproti plánovaným hodnotám s identifikací případných problémů.