Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Změnové řízení zakázek
Změnové řízení zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ533AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Změnové řízení zakázek - účel dokumentu

Účelem je poskytovat operativní informace o průběhu změnových řízení zakázek.

2. Obsah dokumentu

Změnové řízení zakázek obsahuje všechny potřebné informace o průběhu změnového řízení, tj. důvody změny, objemové, případně sortimentní charakteristiky změny, stav realizace změny apod.