Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Zásobník práce
Zásobník práce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ532AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Zásobník práce - účel dokumentu

Účelem je poskytovat operativní informace nárocích zakázek na pracovní kapacity.

2. Obsah dokumentu

Zásobník práce je rozpisem měsíčního plánu výroby na požadované kapacity na úrovni operativního řízení výroby.