Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy zakázek
Analýzy zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ525AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýzy zakázek - účel dokumentu

Účelem je poskytovat analytické podklady pro sledování jednotlivých výrobních zakázek na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.

2. #Obsah dokumentu

Analýzy v rámci řízení zakázek představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze. Do takových analýz např. patří:

  1. Analýzy objemu a vývoje poptávaných zakázek,
  2. Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na zakázku