Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy ve vztahu k TPV
Výkazy ve vztahu k TPV
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ522AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výkazy ve vztahu k TPV - účel dokumentu

Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o výrobě ve vazbě k technologickým postupům, normám, kapacitám pracovišť atd.

2. Obsah dokumentu

Do výkazů ve vztahu k TPV patří:

  1. Přehledy vypočtených norem,
  2. Vytížení výrobních středisek,
  3. Vyhodnocení sledovaných norem.