Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky
Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ518AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky - účel dokumentu

Účelem je poskytovat operativní informace o požadavcích obchod na jednotlivé výrobní zakázky.

2. Obsah dokumentu

Požadavky zahrnují jednak požadavky na jednotlivé výrobní zakázky, jejich objemové s sortimentní charakteristiky, s tím spojené požadavky na kooperace externích subdodavatelů. Součástí jsou požadavky na objem a strukturální změny zakázek a realizaci změnového řízení zakázky.