Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska
Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ506AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska - účel dokumentu

Účelem je poskytovat detailní informace o výrobních, resp. technologických postupech a s nimi spojených normách a střediscích.

2. Obsah dokumentu

Technologické postupy obsahují detailní informace o jednotlivých výrobních operacích a jejich návaznostech. Normy zahrnují zejména normy výkonové a materiálové. Výrobní střediska představují nároky na střediska a jejich disponibilní kapacity.