Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence výrobních zakázek
Evidence výrobních zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ501AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence výrobních zakázek - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o výrobních zakázkách pro analytické účely a jako vstupy do výrobních databází.

2. Obsah dokumentu

Evidence výrobních zakázek je databáze nebo její část obsahující informace o plánovaných, probíhajících nebo realizovaných výrobních zakázkách pro analytické a plánovací účely.