Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plánování spotřeby energií v roce
Plánování spotřeby energií v roce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ471A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plánování spotřeby energií v roce - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu spotřeby energií v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (druhy energie, dodavatelé, útvary, kterých se spotřeba týká apod.).

2. Obsah dokumentu

Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení spotřeby energií, tj. plány spotřeby podle období, druhů energií, podnikových útvarů apod.