Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Očekávaná potřeba energií
Očekávaná potřeba energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ463A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Očekávaná potřeba energií - účel dokumentu

Účelem je zajistit informace o očekávané potřebě energií jako vstupy pro aktualizace databází hospodaření s energiemi a pro plánování potřeby energií.

2. Obsah dokumentu

Očekávaná potřeba energií slouží pro dlouhodobé a střednědobé plánování spotřeby energií a jako vstupy pro příslušné plánovací aplikace.