Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence výroby tepla
Evidence výroby tepla
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ453A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence výroby tepla - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o výrobě tepla pro analytické účely a jeho plánování a operativní zajištění.

2. Obsah dokumentu

Evidence výroby tepla je specifická databáze nebo její část obsahující informace o objemu výroby tepla pro analytické účely a pro plánování výroby tepla na další období.