Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence spotřeby energií
Evidence spotřeby energií
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ452A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence spotřeby energií - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o spotřebě energií pro analytické účely a jejich plánování a operativní zajištění.

2. Obsah dokumentu

Evidence spotřeby energií je databáze nebo její část obsahující informace o spotřebě různých druhů energií pro analytické účely a pro odhady a plánování spotřeby energií na další období.