Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence a správa měřidel
Evidence a správa měřidel
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ451A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence a správa měřidel - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o měřidlech spotřeby energií pro analytické účely a plánování jejich údržby, případně obnovy.

2. Obsah dokumentu

Evidence měřidel je databáze nebo její část obsahující informace o měřidlech, jejich technických parametrech a jejich stavu.