Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Odpisy majetku
Odpisy majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ316A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Odpisy majetku - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci odpisů majetku jako vstupy pro aktualizace databází majetku a finanční databáze.

2. Obsah dokumentu

Evidence odpisů majetku je databáze nebo její část obsahující informace o odpisech majetku podniku podle jednotlivých druhů majetku.