Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků
Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ312A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci strojů, zařízení, budov, pozemků a jejich technických charakteristik jako vstupy pro aktualizace databází majetku.

2. Obsah dokumentu

Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků obsahují organizační, ekonomické a technické charakteristiky jednotlivých druhů majetku a jsou vstupem pro databáze majetku.