Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Pasporty majetku
Pasporty majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ311A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Pasporty majetku - účel dokumentu

Účelem je zajistit informace o majetku a jeho technických charakteristikách jako vstupy pro aktualizace databází majetku.

2. #Obsah dokumentu

Pasporty majetku zahrnují ve standardizované formě především specifikace technických parametrů jednotlivých druhů majetku. Obsahem je:

  1. technická evidence strojů a zařízení,
  2. technická evidence vozidel,
  3. technická evidence budov a staveb,
  4. technická evidence pozemků.

Dokumentace pasportů musí také zajistit specifikace požadavků na obsluhu stroje, technické kontroly a prohlídky, záznamy o opravách.