Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence majetku – technická, operativní, účetní
Evidence majetku – technická, operativní, účetní
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ301A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence majetku – technická, operativní, účetní - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o majetku podniku pro analytické účely a plánování jeho rozvoje.

2. Obsah dokumentu

Evidence majetku – technická, operativní, účetní je databáze nebo její část obsahující:

  1. evidence zdrojů (evidenční číslo, uživatel, odpisová doba, revizní doba),
  2. technologické charakteristiky, díly, možnosti a výkonnost, technická kapacita, věk,
  3. sledování a analýza nákladů a prostojů,
  4. evidence a správa výkazů a protokolů z ověřování způsobilosti, přijatých opatření,
  5. sledování míry využívání zdrojů (vybraných položek).