Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány controllingu
Plány controllingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ088A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plány controllingu - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty finančních a dalších ukazatelů sledovaných v controllingu podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (útvary, externí a vnitropodnikové zakázky apod.).

2. Obsah dokumentu

Controllingové plány tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby. K plánovacím dokumentům v controllingu např. patří:

  1. Plány nákladů,
  2. Plány vnitropodnikových zakázek.