Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Inkaso a inkasní kalendáře
Inkaso a inkasní kalendáře
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ060A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Inkaso a inkasní kalendáře - účel dokumentu

Účelem je poskytovat přehledy očekávaného a realizovaného inkasa podle externích partnerů a informace vyplývajících ze smluv o inkasních kalendářích jejich plnění.

2. Obsah dokumentu

Evidence inkasa a inkasní kalendáře je databáze nebo její část obsahující atributy očekávaného, příp. realizovaného inkasa u zákazníků, tj. časové termíny inkasa, vazba na smlouvy a platební podmínky, objem inkasa v Kč, nebo jiné měně, zákazník (a jeho standardní charakteristiky - jméno, adresa atd.), termíny a průběh splátek a další atributy.