Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence pohledávek
Evidence pohledávek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ059A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence pohledávek - účel dokumentu

Účelem dokumentu je poskytovat aktuální přehledy pohledávek podniku za zákazníky pro analytické i kontrolní účely, zejména pro sledování pohledávek po splatnosti.

2. Obsah dokumentu

Evidence pohledávek je databáze nebo její část obsahující všechny atributy jednotlivých pohledávek podniku za zákazníky, příp. za dalšími externími partnery, tj. čas vzniku pohledávky, objem v Kč, nebo jiné měně, zákazník, nebo jiný externí subjekt, u něhož má podnik pohledávku (a jeho standardní charakteristiky - jméno, adresa atd.), splatnost pohledávky, další doplňující atributy