Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence závazků
Evidence závazků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ056A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence závazků - účel dokumentu

Účelem dokumentu je poskytovat aktuální přehledy závazků podniku vůči dodavatelům pro analytické i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentu

Evidence závazků je databáze nebo její část obsahující všechny atributy jednotlivých závazků podniku k dodavatelům a dalším externím partnerům, tj. čas vzniku závazku, objem v Kč, nebo jiné měně, externí subjekt, u něhož má podnik závazek (a jeho standardní charakteristiky), splatnost závazku, další doplňující atributy