Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů rozvoje IT služeb

Dokumenty řízení rozvoje IT služeb zahrnují tyto podskupiny dokumentů:

 • Dokumenty řízení IT projekt ů (DSG400 ):
  • Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ):
  • Smlouva na úvodní studii (D420A ), Úvodní studie projektu (D421A ),
  • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
  • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
  • Protokol akceptačních řízení (D424A ), Předávací protokol (D425A ), Projektová změna (D426A ),
  • Strategie datové migrace (D427A ), Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ) :
  • BI: Zadání BI přírůstku (D461A ), BI: Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
  • BI: Projektová dokumentace (D463A ),
  • BI: Dimenzionální model (D464A ), BI: Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ),
  • BI: Technologická infrastruktura (D466A ), BI: Návrh provozního zajištění přírůstku (D467A ),
  • BI: Návrh transformačních procedur (D468A ), BI: Implementované ETL transformace (D469A ),
  • BI: Implementované BI aplikace (D470A ), BI: Uživatelská dokumentace (D471A )

2. Využití dokumentů ve skupinách úloh

Podskupiny dokumentů jsou součástí těchto skupin úloh:

 1. Řízení projektu (TG401 ),
 2. Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
 3. Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
 4. Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
 5. Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 6. Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 7. Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 8. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 9. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 10. Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
 11. Implementace eHealth (TG550XHE )

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dokumentů, její podskupiny a dokumenty (PDF).