Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kusovníkové položky
Kusovníkové položky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ534XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kusovníkové položky - obsahové vymezení

Kusovníkové položky slouží k zobrazení kompletní konstrukční stromové struktury finálních výrobků. Na tomto základě je možné provádět optimalizaci požadovaného množství jednotlivých polotovarů a materiálů s respektováním stavu skladů, generování objednávek na požadovaný materiál apod.

2. Prvky dimenze

Základní struktura dimenze respektuje typy jednotlivých kusovníků (stromový, souhrnný, inverzní apod.).

3. Datové zdroje dimenze

Db Výroba, Db TPV.