Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT
Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Analytické aplikace pro řízení IT provozu

Analytické provozní aplikace sledují stav provozu IT infrastruktury a současně i úroveň nákladů na provoz IT infrastruktury. Vedle toho analyzují i mimořádně stavy provozu infrastruktiury. Zahrnují:

  1. Analýzy správy IT - pro řízení a správy zdrojů informatiky, sledují stav, vytížení a problémy v provozu IT infrastruktury, tj. kapacitní vytížení a problémy u jednotlivých zařízení, nákladové zatížení spojené s IT infrastrukturou atd. (A501A ),
  2. Analýzy incidentů a problémů - jsou zaměřeny na analýzy výskytů incidentů v provozu infrastruktury, jejich příčin, problémů (A502A ),
  3. Analýzy uživatelských požadavků - hodnotí uživatelské požadavky podle jejich druhů, útvarů, služeb, k nimž se vztahují (A503A ).

2. Využití analytických aplikací podskupiny v úlohách řízení IT

Aplikace se váží zejména na tyto skupiny úloh:

  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).

3. Metriky využívané v aplikacích podskupiny

Aplikace využívají především:

  • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
  • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text k podskupině aplikací a aplikacím (PDF).