Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT
Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Aplikace pro řízení IT ekonomiky

Aplikace v oblasti řízení IT ekonomiky sledují hodnocení nákladů podle standardních kritérí (druhové, odpovědnostní), hodnocení plánovaných i reálně dosahovaných efektů a hodnocení úpsěšnosti a návratnosti investic do IT. Zahrnují:

  1. Analýzy nákladů na IT - patří vůbec k nejčastěji používaným. Zahrnují analýzy a plány podle standardních členění nákladů (druhového apod.) a dále podle dalších dimenzí, jako jsou dodavatelé, útvary, služby atd. (A301A ),
  2. Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
  3. Analýzy výnosů a efektů IT - zahrnují zejména přímé, či nepřímé finanční výnosy a tam, kde to je i účelné analýzy kvantitativně vyjádřených dalších ekonomických, případně i momoekonomických efektů (A303A ),
  4. Hodnocení návratnosti investic do IT - pracují na bázi standardních metod, jako je ROI apod. (A304A ).

2. Využití analytických aplikací podskupiny v úlohách řízení IT

Aplikace se váží zejména na tyto skupiny úloh:

  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).

3. Metriky využívané v aplikacích podskupiny

Aplikace využívají především:

  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text k podskupině aplikací a aplikacím (PDF).