Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Specifické služby eGovernmentu
Specifické služby eGovernmentu
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASGB50XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Aplikace pro specifické služby eGovernmentu

Podskupina zahrnuje specifické evidence objektů a subjektů veřejné správy, resp. registry a evidence pro specifické účely:

  1. Centrální registr vozidel (AB51AXGO ),
  2. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ISPOP (AB52AXGO ),
  3. MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče (AB53AXGO ),
  4. Spisová služba (AB54AXGO ),
  5. Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (AB55AXGO ),
  6. Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA (AB56AXGO ),
  7. eVPE – Editor vodoprávní evidence (AB57AXGO ),
  8. Portál farmáře (AB58AXGO ).

2. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text k podskupině aplikací a aplikacím (PDF).