Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT
Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Analytické aplikace strategického řízení informatiky

Analytické aplikace strategického řízení informatiky pracují s relativně omezeným objemem dat a delší periodou jejich aktualizací dle periodicity strategických aktivit. Do těchto aplikací patří:

 1. Plnění cílů podniku s podporou IT - rozsah a úroveň pokrytí podnikových cílů informatikou, a to na úrovni celého podniku i podle jednotlivých útvarů. Určení rozsahu pokrytí cílů se většinou realizuje expertními odhady (A001A ),
 2. Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT - analýzy plnění uživatelských požadavků se, obdobně jako v případě cílů, orientují na hodnocení naplnění uživatelských požadavků, kde základním vstupem je katalog uživatelských požadavků. Plnění požadavků, obvykle v procentním vyjádření, se realizuje expertními odhady (A002A ),
 3. Správa a sledování informační strategie - vyhodnocování stavu řešení informační strategie a její náplně (A003A ),
 4. Strategie sourcingu - analýzy sourcingu pokrývají zejména oblast outsourcovaných služeb, jejich kvality a efektivnosti a jejich poskytovatelů. Vytvářejí i podklady pro určení dalšího rozvoje outsourcingu v jeho nejrůznějších formách (A004A ).

2. Využití analytických aplikací podskupiny v úlohách řízení IT

Aplikace se váží zejména na tyto skupiny úloh:

 • IT jako součást byznysu (TG001 ),
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
 • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Na celopodnikové úrovni jsou využitelné zejména ve skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ).

3. Metriky využívané v aplikacích podskupiny

Aplikace využívají především:

 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text k podskupině aplikací a aplikacím (PDF).